Start

Menu
P

Wie zijn wij? Even voorstellen...

Algemeen
Als arts en therapeuten van het gezondheidscentrum zoeken wij naar de oorzaak van ziekten. Zeker bij chronische aandoeningen liggen die oorzaken op een dieper niveau. Vervolgens kijken wij welke van de therapieën die wij in huis hebben het meest geschikt is om de ziekte te behandelen. Met het behandelen wordt tevens het zelfhelend vermogen geactiveerd.
Wij hanteren therapieën, gebaseerd op natuurlijke geneeskunde, zonder voorbij te gaan aan de informatie die de allopatische diagnostiek ons kan verschaffen.
Wij hebben aandacht voor o.a. erfelijke zaken, uw voedingspatroon, ontgifting, lichaamsbeweging, stress.
En natuurlijk gaat onze voorkeur uit naar communicatie met regulier werkende collegae.

De meerwaarde
van het Gezondheidscentrum ligt in de kennis die wij in meer dan 30 jaar verworven hebben op het gebied van zinvolle voeding, psycho-neuro-immunologie (PNI), westerse en Chinese kruidengeneeskunde, (klassieke)homeopathie, electro-acupunctuur meting (Vega test), klassieke acupunctuur en shiatsu, naast uitgebreide kennis van reguliere geneeskunde. Zo ontstaat een brede invalshoek.

Wij behandelen gezondheidsproblemen
zoals chronische moeheid, ziekte van Pfeiffer, spier- en gewrichtsklachten, maagklachten, darmstoringen (o.a. spastisch colon), huidklachten, burn out, hormonale ontregelingen (overgang) en mentale stoornissen als angsten en depressies.
Andere aandachtsvelden: Niet Toxische Tumortherapie (kanker), verder de ziekte van Lyme, Parkinson en multipele sclerose.

Het eerste consult: op zoek naar verstoringen
Bij het eerste consult wordt ruim de tijd genomen voor de actuele klacht, voorgeschiedenis, een voedingsanamnese en het gebruik van medicijnen en andere middelen. Waar mogelijk wordt e.e.a. met elkaar in verband gebracht.

De RATHERA (Vega)meting
betreft in feite een huidweerstands-meting via een acupunctuurpunt op de vinger. Eerst wordt een basismeting gedaan. Brengt men na de basismeting een teststof in de meetkring waardoor de huidweerstand verandert, dan is deze stof op dat moment stoorzender in het lichaam. Vindt geen verandering plaats, dan heeft de teststof geen invloed op het lichaam. De teststoffen kunnen worden ingedeeld in negatief (ziekteverwekkend) of positief (geneesmiddel). De patient krijgt alleen die stoffen mee, die daadwerkelijk een corrigerende werking hebben.

De diagnose
wordt gesteld met drie groepen ampullen:
het eerste deel bestaat uit een aantal orgaanampullen die een indruk geven van de algemene gezondheidstoestand en de functioneel zwakke organen van de patiënt. De relatie wordt gelegd met tekorten aan vitamines en mineralen.
In het tweede deel wordt (zo mogelijk) bepaald om welke ziekteverwekkers het gaat. Hier wordt gezocht naar de feitelijke storingen. Dit zouden bijvoorbeeld virussen, schimmels, bacteriën, gifstoffen, zware metalen of een allergie kunnen zijn.
In het derde deel volgt de combinatie van de gevonden storingen. Hier wordt bepaald hoe de verstoringen opgeheven kunnen worden met gebruikmaking van het natuurlijke genezingsmechanisme van het lichaam. Door dit mechanisme te stimuleren kan het lichaam zelf de verstoringen opheffen en daarmee de klachten wegnemen. Middelen die hiervoor gebruikt worden zijn vitaminen, mineralen, kruiden, homeopatica of andere natuurlijke stoffen.

Tot slot
Met dit therapieconcept is het mogelijk in kaart te brengen welke organen niet optimaal functioneren, welke ziekteverwekker dit veroorzaakt en hoe dit verholpen kan worden. De methode is daarmee een waardevolle aanvulling op de reguliere geneeskunde. De consulten worden als regel merendeels vergoed door verzekeraars. Helaas is de dekking vaak niet van toepassing op vitamines en mineralen, aangezien deze stoffen vallen onder voedingssupplementen en niet onder de geneesmiddelen. Details hierover kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
Kostenbeheersing bij uiteenlopende, vaak langlopende gezondheidsproblemen (inclusief niet toxische tumortherapie)staat bij ons op de voorgrond. Door veel met voeding, betaalbare kruiden, erkende homeopathie en slimme combinatiepreparaten te werken slagen we hier steeds beter in.

[shorturl]