Natuurlijke geneeswijze

Menu
P

Waarom extra vitaminen en mineralen?

Ik ben toch kerngezond! En ik eet verstandig!
"Ik eet goed en gevarieerd, dan heb ik toch geen extra voedingsupplementen nodig?" Dit is een veel gehoorde opmerking zodra voedingsupplementen onderwerp van gesprek worden. Dit is ook de opvatting van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding in Den Haag dat de maaltijdschijf en voedingswijzer propageert. Ook het voorlichtingsbureau zegt: wanneer je goed en gevarieerd eet, heb je geen extra vitaminen en mineralen nodig.

Verarming reeds in de landbouw
De verarming van ons voedsel begint al op het land. Kunstmest bevat vrijwel uitsluitend kalium, stikstof en fosfor. Het is geen wonder dat de grond op deze manier arm wordt aan selenium, zink, chroom en mangaan, om er maar een paar te noemen. Deze stoffen zijn onontbeerlijk voor de gezondheid van mens en dier. Ook onze koeien grazen op verarmde gronden; dit heeft consequenties voor de kwaliteit van melk en vlees en de gezondheid van de dieren (manipulaties als antibiotica, hormonen en tranquillizers buiten beschouwing gelaten). Steeds meer mensen raken overtuigd van het belang van voeding voor een goede gezondheid en conditie; goede eetgewoonten vormen de basis voor een goede gezondheid.
Vrije radicalen, uiterst reactieve deeltjes, dragen bij tot veroudering en chronische ziekten zoals hart- en vaat ziekten, reuma en kanker.

Vitaminen en mineralen beschermen tegen vrije radicalen
Naast het feit dat er in onze levensmiddelen veelal te weinig vitaminen en mineralen zitten, zijn de giftige bestrijdingsmiddelen een ander punt van zorg. Onze groenten en ons fruit bevatten veel herbiciden, pesticiden enz. Het achtervoegsel '-cide' duidt op doden. Welnu, de stoffen waarmee onkruid, schimmels, parasieten en insecten worden gedood , bevorderen onze gezondheid ook niet echt. Het overmatig gebruik van deze chemische stoffen kan ertoe bijdragen dat het fenomeen "allergie" de laatste tijd zo schrikbarend toeneemt. Vrije radicalen zijn uiterst reactieve deeltjes die kunnen reageren met alles in hun directe omgeving; dit kunnen enzymen zijn, of celmembraan- moleculen of zelfs het erfelijk materiaal in onze cel, het DNA. De vrije radicalen vernietigen deze moleculen, waardoor de cel als geheel niet meer optimaal kan functioneren; dit wekt ziekte en veroudering in de hand.

We willen toch gezond ouder worden?
Ons lichaam gaat langer mee. We zijn dus allemaal een beetje "life extensionist"; we doen ons best om langer gezond te blijven. Maar met het voortschrijden van de jaren gaan bepaalde enzymsystemen in ons lichaam minder goed funktioneren. De spieren worden strammer, het uithoudingsvermogen neemt af, we kunnen minder lang doorgaan, het geheugen wordt minder of het hart protesteert van tijd tot tijd en ga zo maar door. Net zoals een oudere auto komen de gebreken met de jaren. De mankementen kunt u uitstellen indien u uw lichaam (en geest) goed onderhoudt. En opnieuw speelt voeding hierin een belangrijke rol. Vooral vitaminen en mineralen optimaliseren het functioneren van de enzymsystemen en celstructuren. Gaat de hersenwerking achteruit dan kan het bijv. zinvol zijn extra vitamine B en het mineraal zink te nemen. Wordt het hart minder krachtig dat kunnen mineralen als magnesium, kalium, calcium, selenium en soms koper zinvol zijn. Worden de botten zwak -vrouwen na de menopauze- dan zijn calcium, magnesium, borium, vit.D en K aan te bevelen. Ook is het dan belangrijk om minder fosforrijke voedingsmiddelen te nemen zoals bijv. vlees en cola.

Discussie rond doseringen
Er is veel discussie over de hoeveelheid vitaminen en mineralen die de mens dagelijks nodig heeft. Hierop valt geen ondubbelzinnig en helder antwoord te geven. Ieder mens is verschillend en heeft een zgn. biochemische individualiteit. Een kind heeft andere hoeveelheden essentiële voedingsstoffen nodig dan een volwassene, topsport, stress, kanker, in rust of actief, noem maar op: allemaal factoren die bepalend zijn voor de supplement dosering.

[shorturl]