Voor welke ziektebeelden?

Menu
P

Vaak wordt mijn hulp gevraagd voor problemen als chronische moeheid, ziekte van Lyme, ziekte van Pfeiffer, Multiple sclerose, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, maagklachten, darmstoringen (o.a. spastisch colon), huidklachten, burn out, hormonale ontregelingen (overgang) en mentale stoornissen als angsten en depressies.

Hulp bij kwaadaardige ziektes: De AVIG werkgroep Niet Toxische Tumortherapie (NTTT) naar voorbeeld van Moerman biedt vaak dankbare ondersteuning tijdens of na reguliere kankertherapieën. In deze levendige werkgroep wordt regelmatig nieuwe kennis en inzichten uitgewisseld.

Meer informatie:

[shorturl]